top of page
pexels-markus-spiske-95215.jpg

OM RUNDVIK PERMAKULTUR

Bakgrund

Fokus för detta Rundvik Permakulturprojektet är att implementera ett samhällsbaserat (community-based) tillvägagångssätt för lokal livsmedelsproduktion efter ett tillvägagångssätt för hela systemdesign, även känd som permakultur. En sådan strategi syftar till att arbeta med egenskaperna hos ekosystemet för effektiv odling av mat för människor och djur, samtidigt som den skapar ett levande, dynamiskt ekosystem med biologisk mångfald. Den samhällsbaserade aspekten innebär att medlemmar av lokalsamhället går samman som förvaltare av ekosystemet, vilket i slutändan resulterar i lokal matproduktion för hela samhället och mycket mer.

bottom of page